31 Euro CC Clermont Ferrand Francia 2007

31 Euro CC Clermont Ferrand Francia 2007

32 Martigny Suiza 2008

32 Martigny Suiza 2008

32 Martigny Suiza 2008

32 Martigny Suiza 2008

34 Colmar Francia 2010

34 Colmar Francia 2010

35 Roma Italia 2011

35 Roma Italia 2011

36 Bergamo Italia 2012

36 Bergamo Italia 2012

Orange Francia 2013

Orange Francia 2013

37 Lisboa Portugal 2014

37 Lisboa Portugal 2014
37 Lisboa Portugal 2014 Programa

38 Tournai Belgica 2015

38 Tournai Belgica 2015

39 Atenas Grecia 2016

39 Atenas Grecia 2016