Logo Lleure Camper Club

 

 

Nous Temps

Benvinguts Socis i companys,

Em dirigeixo a tots vosaltres per ampliar el manifestat en l'Assemblea General Extraordinària celebrada a Barberà de la Conca el passat dia 13 de Febrer 2016, i posar-ho en coneixement dels socis que, per una o altra raó, no van poder estar presents aquell dia.

En primer lloc, vull donar les gràcies a tots per la gran acollida que he tingut. Desitjo expressament, recordar i agrair els serveis realitzats per la Junta sortint. Vull esmentar i ressaltar als socis fundadors del nostre Club, Lleure Camper Club Catalunya, gràcies a ells, portem "autocaravanisme" fa 32 anys. No vaig a oblidar, i vull donar el màxim ànim i desig de millora als nostres socis que estan delicats, i passant per mals moments "Ànim, us envio la meva màxima energia i us vull veure aviat amb nosaltres".

En aquesta sortida de Barberà de la Conca, he notat un aire fresc i nou, no viciat ni tòxic. Aquesta brisa d'aire pur farem que es mantingui, que no es torni violent perquè no molesti i que no s'aturi per apreciar-la constantment.

Com vaig anunciar, voldria recordar i/o ampliar:

- El calendari de les sortides es comunicarà amb gairebé un any d'anticipació i, en el supòsit que haguessin modificacions, es realitzarien, amb la suficient antelació.

- Es proposaran 3 o 4 sortides amb prolongació a l'any, sent imprescindible assistir a la sortida del cap de setmana.

- Farem "salut", proposant una petita caminada, ja sigui a peu (visites) o en bici el dissabte al matí, i diumenge una altra ... preparin les seves bambes per caminar còmodes.

- Farem trobades de convivència noves, temàtics, culturals i esportives, solidaries, festives, amb concursos gastronòmics i degustació, passejades per la natura i descobrint llocs especials i espectaculars.

- Tindrem cura i reforçarem la imatge del Lleure Camper Club Catalunya, estarem en contacte i en convivència amb altres clubs o associacions, locals, nacionals i internacionals, per ser el referent de l’Autocaravanisme europeu.

- Portarem un distintiu del Lleure Camper Club Catalunya en totes les nostres trobades, una acreditació de grup que és el nostre carnet de soci, i que tindrem a la vista en les visites. Igualment, utilitzarem el nostre banderí del Lleure Camper Club Catalunya, que col·locarem a la finestra de la nostra autocaravana.

- Es confeccionarà un decàleg de bones maneres de l'autocaravanista.

- Vaig Sol·licitar col·laboració en la creació d'un eslògan per al club i que ens distingeixi; serveixi d'exemple

 “Fem natura, Fem Lleure"

Finalment, dues peticions. La meva receptivitat és absoluta, de manera que qualsevol petit problema o situació incomoda es em pot transmetre directament, per evitar malentesos, i ho ha de fer el que l'emet o pateix .

La segona consisteix a assimilar els suggeriments o col·laboració dels socis i ,per favor, no les deixeu de comunicar, necessitem fer un llistat per a les possibles futures sortides del nostre club.

Una cordial salutació

Francisco Prieto Ramos

    President