AVANTATGES DE SER SOCI

Estant al corrent de pagament de la quota anual, el soci es beneficiarà:

• Dels avantatges i descomptes que ofereix el carnet del nostre Club LLCCC veure en patrocinadors nacionals (clic en Menú / Patrocinadors / Avantatges has d'emplenar les dades d'Accés Soci)

• Dels descomptes que ofereix el carnet internacional de la F.I.C.M. a través dels seus membres en diferents països d'Europa (especialment França)

• Dret a participar en les sortides del Club germanat del Sud de França

• Dret a participar en les sortides de tots els clubs membres de la F.I.C.M. en 10 diferents països d'Europa